Tavoitteena on edistää mentoroitavan työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua.

Mentoroinnissa on tavoitteena jakaa kokeneen ja vanhemman mentorin kokemusperäistä tietoa ja viisautta nuoremmalle, kokemattomammalle ja kehittymishaluiselle mentoroitavalle.

Mentorit puolestaan saavat mentoroinnin aikana uusia ideoita ja ajatuksia mentoroitavilta. Usein mentorit pystyvät analysoimaan mentoroinnin jälkeen paremmin myös omaa uraansa ja pohtimaan omia tulevaisuudensuunnitelmiaan uudesta näkökulmasta. Mentorina toimiminen on arvokas kokemus, josta mentorit ovat saaneet aitoa auttamisen iloa.

Yllä olevat tekstit ovat poimintoja Helsingin yliopiston ryhmämentorointioppaasta, jonka ovat kirjoittaneet  Urapalveluissa työskentelevät Eric Carver, Leena Itkonen ja Heidi Layne. Tutustu koko ryhmämentorointioppaaseen (pdf)

Ohjeita mentorille ja mentoroitavalle

 1. Mentorointi on kokemusperäisen tiedon jakamista vapaaehtoisesti opiskelijalle, yrittäjäksi aikovalle tai yrittäjälle
 2. Kyse on avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta jossa mentori ja mentoroitava oppivat toisiltaan
 3. Mentori toimii kuuntelijana, sparraajana tai valmentajana, hyvä mentori ei anna valmiita ratkaisuja vaan ohjaa ja neuvoo, kritisoi ja asettaa asioita kyseenalaisiksi, haastaa mentoroitavan
 4. Mentoroitava tekee aina itse päätökset ja on vastuussa niistä. Mentori ei voi tehdä päätöksiä toisen puolesta eikä edes saa tehdä
 5. Mentorointi on maksutonta
 6. Mentorointiajan on oltava minimissään 4 h mutta se voi jatkua niin pitkään kuin mentori ja mentoroitava itse sopivat
 7. Mentorointiaika voi olla lyhyempikin kuin 4 h jos mentoroitavalla ei ole tarvetta minimimäärälle
 8. Yhteydenotto tapahtuu verkkosovelluksen kautta joko viestillä tai puhelimella
 9. Mentori vastaa ensimmäiseen yhteydenottopyyntöön vähintään kahden vuorokauden kuluessa. Kunnioitetaan puolin ja toisin sovittuja aikatauluja myös jatkossa.
 10. Mentori ja mentoroitava sopivat keskenään tapaamispaikat, Satakunnan Yrittäjät antaa tarvittaessa tilat käyttöön jos ne ovat vapaana (erillinen varaus p. 050-312 9301 / Kati Mäenpää)
 11. Mentori sitoutuu toimimaan mentoroitavien osalta hyviä liiketapoja noudattaen
 12. Mentoroinnista voi halutessaan jättää palautetta sivuston kautta erillisellä palautelomakkeella.