Mentorointipalvelulla tarkoitetaan kokemusperäisen tiedon jakamista opiskelijalle, yrittäjäksi aikovalle tai yrittäjälle.

Kyse on avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa sekä mentori että mentoroitava oppivat toisiltaan. Mentorointia ja sen suuntaa ohjaa  mentoroitava, joka esittää itselleen tärkeitä kysymyksiä. Kysymykset, mentoroitavan kiinnostuksen aiheet sekä tavoitteet antavat rungon mentoroinnin sisällölle.

Tutustu mentoreihin

Tutustu mentoreihin

Satakunnan Yrittäjät on käynnistänyt maaliskuussa 2017 EAKR-hankkeen, Kilpailuetua vertaistukea hyödyntämällä. Hankkeessa yrittäjällä, yrittäjäksi aikovalla tai opiskelijalla on mahdollisuus löytää itselleen tarpeisiinsa soveltuva mentori.

Ryhdy mentoriksi

Ryhdy mentoriksi

Mentori toimii ymmärtävänä kuuntelijana, sparraajana tai valmentajana. Mentorin tiedot lisätään verkkoalustalle, josta mentoroitava voi etsiä tarpeeseensa soveltuvan mentorin. Mentoripalvelun käyttö on maksutonta.

Ohjeet mentorointipareille

Ohjeet mentorointipareille

Seuraavat ohjeet auttavat mentoroitavaa ja mentoria mentorointiprosessin käynnistämisessä. Ohjeet on lainattu suurilta osin Suomen Proviisoriyhdistys ry:n ProMentor–mentorointioppaasta (2015) ja toimivat mentoroinnin runkona.