Mentori onkin äkkiä aktorin asemassa

Ensimmäinen tapaaminen

Tom (aktori)

Eräs yrittäjäkollegani suositteli mentorin hankkimista oman kasvun nopeuttamiseksi. Olin jo toiminut Suomen mentoreissa itse mentorina ja ajatus kuulostikin hyvältä. Suunnilleen samassa tilanteessa olevien yrittäjäkollegoiden välinen sparrailu eroaa mielestäni mentoroinnista siten, että mentori-aktori -suhteessa oletan mentorilla olevan jostakin osa-alueesta enemmän kokemusta kuin minulla. Käänteisen mentoroinnin hyödyt tilanteista, jossa aktori tiedostaen tai tietämättään auttaa mentoriaan, olivat tulleet minulle tutuksi Suomen mentorien mentoroinneista, joten olin myös toiveikas, että ehkä pystyn myös antamaan jotain mentorilleni.

Mentoroinnin käynnistäminen jäi kuitenkin ajatuksiini muhimaan lähes puoleksi vuodeksi. Luulen, että suurin syy tuohon muhitteluun oli, etten tiennyt, mistä etsisin itselleni mentoria.

Tein itselleni oikein projektin nimeltään “Etsi itsellesi mentori”. Olen innokas Getting Things Done (GTD) -menetelmän käyttäjä, joten tein projektiin nämä tärkeimmät tehtävät: 
 – Mieti teemat, joissa tarvitsen mentorointia
 – Mieti ihannementori
 – Pyydä vinkkejä / vapaaehtoisia mentoriksi LinkedInissä ja Twitterissä, eli “mentorin metsästys”

Ketteristä menetelmistä tuttuun tapaan tein projektille myös “DoD:n” eli Definition of Done:n seuraavasti:  Mentori löydetty ja ensimmäinen tapaaminen sovittu.

Ensimmäiset kaksi tehtävää olivat helppoja. Olin ostanut ELY-keskuksen yrityksen kehittämispalvelut -konsultointia aiemmin ja sen prosessin tuloksia hyödynsin nyt mentorointitarpeeni määrittelyyn. Kirjasin seuraavat asiat muistiin:

Haluaisin oppia lisää seuraavista aiheista niiltä, joilla on näistä (rutkasti) kokemusta:

– Ylimmän johdon konsultointi
– Hallitusammattilaisuus
– Yrittäjyys ja yksinyrittäjyys
– Itsensä johtamisen taidot teoriasta käytäntöön (GTD, priorisointi, suunnittelu, seuranta)
– Verkostoitumistaidot
– Myyntitaidot
– Markkinointitaidot (markkinointiautomaatio, sisällön tuottaminen)
– Asiakkuuksien johtaminen

Ihannementorilleni kirjasin seuraavia toiveita:

  • Kokemusta myynnistä ja markkinoinnista.
  • Kokemusta yksinyrittäjyydestä.
  • Kokemusta yritysten johtotehtävistä (CEO, CFO, COO, CTO).
  • Hallitusammattilainen.
  • Pystyy mentoroimaan pro-bono, eli ei halua veloittaa.
  • Verkostoitunut hallitusammattilaisten, sijoittajien ja yrittäjien verkostoissa.

Ja kuten varmasti arvasitkin, en suinkaan odottanut saavani kaikkia toivomiani taitoja yksissä nahkakansissa, vaan toivoin, että löytyisi ehkä pari kolmekin mentoria, joilta voisin oppia listaamiani asioita.

Projektini kolmannen tehtävän (eli “mentorin metsästys”) kohdalla tie tuntui nousevan pystyyn. En oikein tiennyt, miten kysyisin apua mentorin löytämiseen, kunnes satuin selailemaan Suomen Yrittäjien Yrittäjä -lehteä nro 1/2020, jonka kannessa komeili yksinkertainen ja houkutteleva sana MENTORISI.FI. Hetkeä myöhemmin olin jo lukenut lehden artikkelin ja intoa puhkuen mentorisi.fi -palvelussa etsimässä itselleni mentoria. Palvelu toimi sujuvasti ja löysin kolme kiinnostavaa mentoriehdokasta, joille laitoin palvelusta viestin. Onneksi palvelusta sai myös tilattua itselleen sähköpostiin kopion lähetetystä viestistä, niin näin, miltä viestini näytti mentorieni inboxissa.

Vuorokauden sisällä lähettämistäni viesteistä minulla oli jo vastaukset mentoriehdokkailtani ja pian olin jo sopinut ensimmäisen tapaamisenkin.

Ensimmäinen mentorointitapaamiseni aktorin roolissa oli Markku Vierulan kanssa.

Ensin esittelimme taustojamme ja jo esittelyiden aikana keskustelu lähti mielenkiintoisesti polveilemaan molempia kiinnostaviin suuntiin. Markku osasi myös taitavasti palauttaa meidät takaisin pääteemoihin eli tutustumiseen ja markkinointiin.

Markku (mentori)

Mentorointi on minulle toimintatapana entuudestaan tuttu. Olen toiminut jo muutaman vuoden Suomen Mentoreissa sekä ProCom ry:n mentoreissa.  Mentoroin myös yksityishenkilönä johtavassa asemassa olevaa entistä asiakastani. Kaikissa mentoroinnin sisältö on raikkaan erilainen. Suomen Mentoreissa se painottuu nuorten korkeasti koulutettujen urapohdintoihin. ProComissa ry:ssä, joka on viestinnän ammattilaisten yhteisö, tuon esille markkinointia osaamisalueena. 

Entisen asiakkaani kanssa pohdimme työelämää muun muassa johtajuuden näkökulmasta. Yrittäjien mentorina taas yrityksen kehittämistä ja yrittämistä. 

Koen myös, että kaikissa rooleissa toimii myös käänteinen mentorointi: yritän samalla myös oppia aktorien elämästä ja ajattelusta ja saada siitä rakennusaineksia omaan kehittymiseeni. Mentori onkin välillä aktorin roolissa. Win-win-win.

Edelleen törmään käsitykseen, että markkinointi on yhtä kuin mainonta tai markkinointiviestintä. Niitäkin se on, mutta se on erittäin monitieteellistä osaamista: viestintää, sosiologiaa, yhteiskuntatieteitä, psykologiaa. Ehkä tämä monialaisuus tekee sen niin hankalaksi hahmottaa osaamisalueena.

Tom oli heti tapaamisen alusta alkaen hyvin avoin ja keskusteleva. Koin, että juttu lähti sujuvasti virraten liikkeelle. Se on tietysti tärkeä asenne mentori-aktorisuhteessa. Tom kertoi henkilöhistoriastaan, ajatuksistaan toimia aktorina. Koska tavatessamme minulla oli kilpailuetu-kirja työn alla, keskustelimme hänen liikeideastaan ja sen kilpailuedusta. Tarina oli tuttu: hänellä ja hänen yrityksellään on erinomaista tiedollista, taidollista ja taktista osaamista sekä vahvaa toimialakokemusta, mutta kilpailuedun kiteyttäminen olikin sitten haastavampi juttu.

Löydä kilpailuetu –työkalua pohtiessani olen paljon pohtinut sitä mitä on ns. hyvä liiketoimintaosaaminen. Itse nostan esille strategisen markkinointiosaamisen. Tämä sillä reunahuomautuksella, että yrityksen on ajateltava ja kehitettävä toimintaa asiakas- ja markkinalähtöisesti. Se näkökulma kun Suomessa vieraampi. Historian peruja on, että valtaosa yrityksistä ajattelee edelleen tuote-, tuotanto- ja hintalähtöisesti. Sisältä ulospäin:  ”tässä on meidän tuotteet, kenelle me voisimme ne myydä?”

Kehittäminen pitäisi tehdä asiat ulkoa sisäänpäin: ”mitä arvoa me voisimme tuottaa asiakkaille?” Hyvä liiketoimintaosaaminen on valtaosin myös strategista markkinointiosaamista.

Ajatus yritysmentoriksi ryhtymisestä syntyi spontaanisti. Työkalun luominen, strategisen markkinoinnin osaaminen sekä viestintä ja bränding ovat osaamista, joissa koen olevani vahvoilla. Koen, että tätä pakettia voisi jakaa myös muille yrittäjille. Tiedämme tutkimuksista, että vain ani harvalla yrityksellä on kilpailuetu. Ilman sitä yritys luisuu hintakilpailuun ja näkymättömyyteen.