Mentoroinnilla tarkoitetaan kokemusperäisen tiedon jakamista.

Mentoroinnilla tarkoitetaan kokemusperäisen tiedon jakamista eteenpäin. Yrittäjien palvelun tavoitteena on tarjota yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville nettisivut, joilta voi helposti löytää mentorin sparraamaan tietyllä osaamisalueella. Mentoreilla ei ole ikä- tai kokemusvuosivaatimuksia. Tavoitteena on edistää mentoroitavan, eli aktorin työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua.

Mentoroinnissa on kyse avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa sekä mentori että aktori oppivat toisiltaan. Mentorointia ja sen suuntaa ohjaa aktori, joka esittää itselleen tärkeitä kysymyksiä. Kysymykset, aktorin kiinnostuksen aiheet sekä tavoitteet antavat rungon mentoroinnin sisällölle.

Myös mentorit hyötyvät mentoroinnista. Prosessin aikana syntyy usein uusia ideoita ja ajatuksia, jotka auttavat myös mentoria analysoimaan uraansa ja pohtimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan uudesta näkökulmasta. Mentorina toimiminen on arvokas kokemus, josta voi saada aitoa auttamisen iloa.

Suomen Yrittäjät tekee yhteistyötä Suomen Yrityskummit ry:n kanssa. Mentorisi.fi-palvelun kautta käynnistettävä mentorointi eroaa hieman Yrityskummi-toiminnasta.  Nämä erilaiset, mutta samanoloiset toiminnot voivat tukea tarvittaessa toisiaan. Mentorisi.fi-palvelu auttaa sinua löytämään mentorin, joka ratkoo kanssasi yritystoiminnan haasteita tietyillä osa-alueilla. Yrityskummit tarjoavat pidempiaikaista ja kokonaisvaltaisempaa tukea yritystoimintaan.

Näin onnistutte yhdessä

1

Mentorointi on kokemusperäisen tiedon jakamista vapaaehtoisesti kehittymishaluiselle mentoroitavalle, aktorille. Kyse on avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa mentori ja aktori oppivat toisiltaan.

2

Mentori toimii kuuntelijana, sparraajana tai valmentajana. Hyvä mentori ei anna valmiita ratkaisuja vaan auttaa aktoria itse löytämään niitä.

3

Aktori tekee aina itse päätökset ja on vastuussa niistä. Mentori ei voi eikä saa tehdä päätöksiä toisen puolesta.

4

Mentorin ja aktorin ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu nettisivujen kautta sähköpostiviestillä. Mentori vastaa ensimmäiseen yhteydenottopyyntöön vähintään kahden vuorokauden kuluessa.

5

Mentori ja aktori sopivat keskenään tapaamisajankohdat. HUOM! Koronavirusepidemian aikana mentorointitapaamisia ei järjestetä kasvotusten. Kaiken mentoroinnin on tapahduttava joko netin välityksellä (esim. Skype, Teams, Facetime) tai puhelimitse. Sovittuja aikatauluja kunnioitetaan puolin ja toisin.

6

Mentori sitoutuu toimimaan mentoroitavien osalta hyviä liiketapoja noudattaen. Mentoroinnista voi halutessaan jättää palautetta erillisellä palautelomakkeella joka löytyy sivuston alalaidasta, kohdasta ‘Yhteydenotto’