Säännöt ja ehdot

Kiitos, että lähdet mentoriksi! Lue alla olevat sopimusehdot ja palvelun säännöt huolellisesti ja hyväksy sopimus ruksaamalla sivun alalaidasta kohta “hyväksyn säännöt”.

SOPIMUKSEN TAUSTA:  

Mentorointipalvelulla tarkoitetaan kokemusperäisen tiedon jakamista yrittäjälle. Kyse on avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa sekä mentori että mentoroitava (jäljempänä ”aktori”) oppivat toisiltaan. Mentori toimii ymmärtävänä kuuntelijana, sparraajana tai valmentajana.  

Palvelun käyttö tapahtuu siten, että mentori lisää omat tiedot ja osaamisalueet verkkosovellusalustalle, josta aktori voi etsiä tarpeeseensa soveltuvan mentorin. Mentori-palvelun käyttö on maksutonta. 

SOPIMUKSEN TARKOITUS JA MENTOROINNIN SISÄLTÖ: 

Mentorina toimiminen:  

 • Asiantuntija/ yrittäjä voi toimia Satakunnan Yrittäjien mentorointipalvelussa mentorina alla määriteltyjen ehtojen mukaisesti 

Yhteydenottotapa:  

 • Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse. 
 • Mentorin on vastattava aktorin yhteydenottopyyntöön vähintään kahden vuorokauden kuluessa.  
 • Muista, että mentorilla on myös oikeus olla hyväksymättä mentorointipyyntöä mutta sinun tulee silti vastata yhteydenotton.
 • Mentoripari sopii yhdessä mentoroinnin kestosta. Minimiaikana pidetään neljää tuntia (voidaan jakaa useammalle tapaamiskerralle), mutta aika voi olla myös pidempi, mikäli mentoripari näin sopii. Aktorilla on myös mahdollisuus ilmoittaa lyhyemmän ajan mentoroinnin tarpeestaan.  
 • Mentori ja mentoroitava sopivat keskenään tapaamisajat ja –paikat. 
 • Mentorina toimiminen edellyttää Satakunnan Yrittäjien mentoritoimintaan liittyvän markkinointiviestinnän hyväksymistä.

Mentoroinnin korvaus ja vastuu: 

 • Mentorille ei suoriteta rahallista korvausta mentoroinnista tai siitä aiheutuvista kuluista (esim. matkakulut). 
 • Mentorointipalvelun käyttö on aktorille maksutonta. 
 • Satakunnan Yrittäjät tai mentori eivät ole korvausvelvollisia, mikäli aktorille aiheutuu taloudellista tai muuta vahinkoa mentorin antaman virheellisen neuvonnan tai ohjauksen vuoksi. 
 • Mentori sitoutuu toimimaan aktorin osalta hyviä liiketapoja noudattaen.  
 • Mentori sitoutuu noudattamaan tätä sopimusta ja siinä mainittuja palvelun sääntöjä niin kauan, kun mentorilla on profiili Mentorisi.fi alustalla.  
 • Sopimus voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa kumman tahansa osapuolen niin vaatiessa.