Rekisteri- ja tietosuojaseloste

MENTORISI.FI -PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriä ylläpitää Suomen Yrittäjät ry

Postiosoite:
PL 999
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
c/o Fennian pääkonttori, Kyllikinportti 2 
00240 Helsinki

2. Rekisteröidyt
 • palveluun rekisteröityneet mentorit
 • palveluun kirjautuneet aktorit
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Mentorisi.fi -palvelun käyttö
 • Tutkimustarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään reksiterinpitäjän oikeutetun edun ja rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Mentorisi.fi-palvelun käyttö
 • asiakaspalautteen kerääminen Mentorisi.fi-palvelun kehittämiseksi
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • yhteystiedot
 • yritys
 • tehtävänimike
 • yrittäjän kokemus
 • mentorointiin liittyvät osaamisalueet
5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: kati.maenpaa@yrittajat.fi.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi.

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröityneeltä rekisteröitymislomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen luvan.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin mentori tai aktori käyttää Mentorisi.fi -palvelua.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät Suomen Yrittäjien toimihenkilöt.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Osa evästeistä on sellaisia, joilla mittaamme kävijämääriä ja analysoimme sivuston käyttöä kehittääksemme palveluamme. Voimme käyttää evästeitä myös mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sivustokävijöille sisältöä, joka palvelee parhaiten juuri heidän tarpeitaan.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Pyydämme suostumuksen kohdennusevästeiden, suorituskykyevästeiden sekä toimivuusevästeiden käyttöön. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa evästesuostumus tai muuttaa omia evästeasetuksiaan.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

päivitetty 10/2020