Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on [sivuston omistajan] henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.12.2019. Viimeisin muutos 5.12.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriä ylläpitää Suomen Yrittäjät ry

Postiosoite:
PL 999
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
Mannerheimintie 76 A
00250 Helsinki

2. Rekisteröidyt
  • palveluun ilmoittautuneet mentorit
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Mentorisi.fi -palvelun käyttö
  • Tutkimustarkoitukset
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • yritys
  • tehtävänimike
  • mentorointiin liittyvät osaamisalueet

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: mentorisi@yrittajat.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröityneeltä rekisteröitymislomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen luvan.

Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin mentori toimii mentorisi.fi -verkostossa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät Suomen Yrittäjien ja aluejärjestöjen toimihenkilöt.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.